REFILL 8.april 2015: Blended Learning

REFILL
161 views
April 08, 2015
REFILL er BI LearningLabs interne møtetid for kunnskapspåfyll. Du er herved invitert til å følge oss, enten via denne strømmen eller i våre lokaler i A4/ Nydalsveien. Delta gjerne med innspill/ spørsmål i chaten.