REFILL 20.mai 2015: Raspberry Pi

REFILL
352 views
May 20, 2015
REFILL er BI LearningLabs interne møtetid for kunnskapspåfyll. Du er herved invitert til å følge oss, enten via denne strømmen eller i våre lokaler i A4/ Nydalsveien. Delta gjerne med innspill/ spørsmål i chaten.